lunes, 1 de diciembre de 2008

Radio Ribarroja. 14-VII-2000. El río Turia.

Dema al nostre poble el President de la Diputació de Valencia inaugurará els actes de la tercera ofrena al riu Turia.
Be es el que avui recordem el que ens dia Manuel Tarancón, que a la segon ofrena feu el pregó.
1. Es el turia per als valencians el riu per antonomasiá, un riu custodiat pel Senia, Xuquer i Segura.
2. Ell dibuixa a la nostra provincia un cami d’argent que unix als valencias de les dos llengues, la valenciana i la castellana.
3. Ja Francecs Eixemenis al parlar dels rius valencians els ficava com a vehicle per a transportar fustes i productes de l’interior.
4. L’escriptor Emili Beüt afirmava que els rius son la base de la vida valenciana, els qui li donen a les nostres terres el suport economic que ha servit i servix per a mantindre la seua personalitat.
5. El mateix Blasco Ibañez a la Barraca presenta el personaje del tio Barret, sempre pendent de la sequia del Turia per mantindre les terres.
6. Així descrivia el poeta Abú-Fet al nostre riu: “els remorss de l’aigua que se ramifiquen i estenen en totes direccions, junt als cants i melodies de multitu d’aus i pardalets.
7. I el Cardenal de Rets al 1654 descriu les aigües del Turia com les mes belles i les més clares aigües del mon.
Recordava tambe el president Tarancón que el Turia es un llarg cami de riquea entre tots els fills.
Demá amb orgull i perdonam amic oient pel xouvinisme, dema podrem dir que durant uns dies li furtarem a Valencia la seua condició de Capital del Turia, perque en la segon quinzena de Juliol Riba-roja la del Turia será la capital de este riu, el centre on tots els pobles confluirán per trovar-se i compartir el seu patrimoni cultural.
Acave com sempre vaig a fer durant estos dies.
Riu Turia gracies perque tu li dones el aire pintoresc al nostre poble, gracies per que amb el teu pas embellices este poble i ojalá Riba-roja no et done l’esquena sino com enamorada abaixe cap la teua ribera per contemplarte i gaurir de les teues paraules.

No hay comentarios: