lunes, 1 de diciembre de 2008

Radio Ribarroja. El Corazón de Jesús

Amic oient:
Be sap Gemma la festa que es avui, una festa de gran devoció en el nostre poble i que la seua cofradia, encarregada de fer el triduo y la solemnitat. Celebrem la festa del cor de Jesus i vaig a intentar relacionar-la amb les asignatures que avui anem a donar, les que s’agrupen dins les ciencies, o el que es el mateix, la fisica, la química, la biologia y la geologia.
No soc de ciencies sino de lletres i per aixó quan em trove amb esta la vec desde la mirada poética, buscant la bellessa que tenen, la vida que hi ha dins d’elles.
Perque la ciencia es apasionant, la ciencia ens porta a descobrir la creació, a trovar-nos amb un mon fascinant, ple de misteris, un mon regit per unes lleis que l’organitzen i eviten el caos, un mon que va progresant, on cada element te una funció molt concreta i on res sobra. Son els atoms, partícules compostes de ions, neutros i electrons, i aixó tan xiquotet continua seguent un camp enorm per estudiar, els cientifics sospiten que hi ha molt mes, a mes del seu comportament, com ells s’associen uns als altres formant mol.lecules i així hasta formar les pedres, l’aigua i fins nosaltres.
No es apasionant, aço, trovar-se amb la ciencia es trobar-se amb u mateix, pensar que qui et parla es un conjunt de atoms perfectament interelacionats, o el que es el mateix, al final han segut creats per a la vida, per a que nosaltres estiguem aci.
Podriem seguir, en la fisica i les lleis de la natura.
Acavem sensillament recordant aixó, la ciencia te cor i el cor de la ciencia som nosaltres.

No hay comentarios: